blog Panoramio Fotopodróże kanał RSS mobile English language Deutsch Sprache Русский язык En español שפה עברית Le français L’italiano
Facebook Google+ Twitter Youtube Poznaję Ziemię Łódzką


Pozycja: główna>>wieże na kopcach>> Radomskowejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę

wejdź na stronę


PageRank Checking Tool


Przewodnik po Warmii i Mazurach.

Zamki świata.Stan: niezachowanamiasto powiatowe, siedziba urzędów gmin miejskiej i wiejskiej


Współrzędne obiektu:

Brak danych


Możliwość zwiedzania:

Nie ma czego zwiedzać


Dojazd:

Zobacz na mapie


Gdzie spać?

Noclegi w powiecie radomszczańskim


Pierwsze wzmianki o istnieniu zamku, a właściwie obronnego grodu na terenie dzisiejszego Radomska pochodzą z roku 1243. Sama osada otrzymała prawa miejskie w roku 1266. Obiekt ten był ważny w rejestrze placówek królewskich, objęty opieką królewską i doglądany przez lustratorów.


Rycina przedstawiająca wieżę na kopcu.


Na potrzeby budowy grodu usypano nad rzeką Radomką kopiec o średnicy około 30 metrów. Od strony rzeki założenie posiadało potrójny system utwardzenia: zbrojenie wału ziemnego poprzez drewniane palisady i ruszty drewniane w skrzyniach-izbicach. Od wewnętrznej części wału mieściły się budynki gospodarcze, co chroniło je przed ogniem najeźdźców. W centralnej części grodu znajdowała się studnia.

Przypuszcza się, że podczas funkcjonowania grodu zwanego wieżą na kopcu, na jej górnej kondygnacji w sali wielkiej odbywały się Jagiełłowe sądy in curia. Upadek zamku nastąpił podczas panowania ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta II Augusta. Zaczęto uważać centrum kraju za bezpieczne z powodu otwarcia się na wschód. Jednak jeszcze w roku 1565 odnotowane jest przybycie tu lustratorów królewskich, którzy dokonali opisu obiektu:

... na terenie folwarku znajdowała się drewniana wieża na kopcu. Około niej przykop suchy. Wieża posiadała trzy kondygnacje: na dole mieściły się 2 spiżarnie, wyżej sień, izba i niewielka komnata, na najwyższym poziomie "sala wielka".

Powyższy cytat to ostatnia informacja o tym obiekcie. Lustracja królewska z roku 1682/1632 o wieży już nic nie wspomina. Potem zamek zaczął popadać w ruinę i był rozkradany przez okolicznych mieszkańców. Według legendy obiekt był połączony z Klasztorem oo. Franciszkanów. Na domniemanej podziemnej trasie są obecnie tereny Metalurgii.

Do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej ruina należała do właścicieli i dzierżawców dworu Bartodzieje. Zapiski mówią o zamku położonym na północ od miasta, a na południe od wspomnianego dworu. W trakcie kolejnych rozbiórek wał zabezpieczający od strony rzeki został uszkodzony, przez co wszystko zostało zalane Radomką. Stąd właśnie wzięła się nowa nazwa "Okop na błotach".

Jeszcze w roku 1910 relikty obiektu opisał słynny, ówczesny archeolog Piotr Wawrzyniecki. Dzieło zniszczenia dopełnili okoliczni mieszkańcy w czasie I wojny światowej, a ostatnią część gruzu z zamku wywieziono w roku 1918. Jednak jeszcze w okresie międzywojennym na mapach sztabowych zaznaczone było sztuczne wzniesienie Kopiec.

Po II wojnie światowej teren całkowicie zniwelowano, zrównując z poziomem ulicy, wybudowano tu internaty dla szkół. Nawet nazwę ulicy Kopiec zmieniono na ul. Hanki Sawickiej, zacierając ostatnie ślady po zamku. (2005-2010)
Gdzieś na tym terenie znajdowała się wieża.

Gdzieś na tym terenie znajdowała się wieża.

Wyślij na telefon


Radomszczański rynek. W tle kościół św. Lamberta.

Radomszczański rynek. W tle kościół św. Lamberta.

Wyślij na telefonTekst: Tomasz Szwagrzak

Zdjęcia: Tomasz Szwagrzak, Anna Zygma

Podziękowania: Anna Zygma
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! firma Kylos warunki licencji prawa kontakt z autorem